Prije nego što je Kamilica postala ono što je danas,
bila je u formi kolaža nastalih smještanjem
izrezanih pjesama na slike iz časopisa
ili fotografije s mojih putovanja.

Neke pjesme su se izgubile u procesu,
ali neke su uz slike dobile potpuno nove značenje.

Zanimljivo je upoznati svoje pjesme dirajući ih,
ponovo se osvrnuti na svoju versifikaciju
dodirujući rubove stihova vrhom škara.