Vuk u maski imena na čestitci

Lozinka umjesto imena -
izgovaram ispod glasa,
a pamtim po zvuku.

Pretvaram se u
nizove crnih točaka,
redoslijed znakova.

U gornjem desnom kutu
crnom ili plavom kemijskom,
molim lijepo, ako ne želite
da vas isključimo iz igre.

Kad me pitaju za ime,
premišljam se, biram opciju
“da” ili “ne”.