Utopljenica

Sa samo sedamnaest godina,
bespomoćna u jezeru
već smišljam bajke
o tome kako plutati.

Iako sam još na zemlji,
već šapućem pjesme
na jeziku ptica.