Sat

Držim sekunde za rep,
okrećem kazaljke unatrag,
sve što želim je vrijeme,
da te ne čujem
kako joj šapćeš
preko mog ramena
da se požuri.