Gdje sam bila

Bez obzira
koliko puta me pitaju
gdje sam bila
kad sam bila sama,
uvijek ću reći da
sam bila na pravom mjestu
u tvojim rukama ili
čekala da me
upoznaju.